Współcześnie każda wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do tego, by spośród wszystkich właścicieli lokali wyłonić zarząd wspólnoty, którego podstawowym zadaniem będzie podejmowanie wielu skomplikowanych decyzji oraz wdrażanie ich w życie. Jako, że wszyscy mieszkańcy osiedli mają swoje życie i swoje problemy, aby odciążyć ich w tej kwestii polskie ustawodawstwo zezwala na powierzenie tych obowiązków profesjonalnej firmie typu biuro nieruchomości mieszkaniowych Status. Fachowy zarządca zajmie się obsługą nieruchomości, zarówno jej administrowaniem, jak i zarządzaniem. Te dwie czynności polegają bowiem na czymś innym.

Administrowanie

W przepisach i ustawach określenie „administrator” jeżeli w ogóle się pojawia to tylko incydentalnie. Polscy sędziowie orzekli, że administrowanie to czynność, która zawiera się w pojęciu zarządzania nieruchomością, przy czym odnosi się wyłącznie do podstawowych działań opieki nad konkretnymi obiektami. Sprowadza się więc do sprzątania w obrębie nieruchomości i części wspólnych, pobierania opłat czynszowych od lokatorów, a także monitorowania awarii i ich usuwania.

Zarządzanie

Zdecydowanie więcej obowiązków nakłada się na zarządcę nieruchomości. To on odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w nieruchomości i wokół niej. Jak podaje www.status.pl wlicza się w to chociażby wymóg odśnieżania chodników, dróg osiedlowych i terenów przyległych w okresie zimy. Poza tym zarządca musi pilnować przeprowadzania w wyznaczonym terminie kontroli stanu technicznego budynku (sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, kontrola instalacji gazowej). W końcu w obowiązku zarządcy nieruchomości leży dbałość o części wspólne osiedli, którymi są m.in. ciągi komunikacyjne i różnego rodzaju urządzenia.

Similar Posts