W ofercie profesjonalnych biur tłumaczeń, takich jak Europejskie Centrum Tłumaczeń prócz najpopularniejszych tłumaczeń zwykłych i przysięgłych znajdziemy również tłumaczenia specjalistyczne. Jako, że dzielą się one na kilka podgrup, które rozróżnia się przede wszystkim ze względu na dziedzinę jakiej dotyczą, wymagają różnych umiejętności – zarówno językowych, jak i merytorycznych. Krótko mówiąc, tłumacz specjalistyczny to osoba, która musi posiadać fachową wiedzę na dany temat, rozumieć i umieć posługiwać się określoną terminologią, a co za tym idzie znać specjalistyczny język obcy.

Tłumaczenia specjalistyczne

Jak czytamy na www.euro-tlumaczenia.pl do grupy tłumaczeń specjalistycznych przede wszystkim zalicza się tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze, naukowe, a także marketingowe. Tego typu przekłady mogą więc dotyczyć tekstów będących artykułami naukowymi (np. z dziedziny językoznawstwa, inżynierii, informatyki, psychologii), receptami, dokumentacją lekarską, przepisami prawa, księgami jakości, procedurami BHP, instrukcjami obsługi zaawansowanych technologicznie sprzętów. Krótko mówiąc wszystkich tekstów, których zrozumienie może być kłopotliwe dla przeciętnego czytelnika nawet w języku ojczystym.

Tłumacz specjalistyczny

Jeżeli chcemy mieć pewność, że tekst dotyczący konkretnej dziedziny nauki zostanie poprawnie przetłumaczony z języka oryginalnego na język docelowy nie powinniśmy się wahać ani sekundy i zlecić wykonanie przekładu tłumaczowi specjalistycznemu. Osoba taka prócz perfekcyjnej znajomości języka, jest również fachowcem w konkretnej dziedzinie. Często ma wykształcenie podwójne. Możemy więc mieć gwarancje, że wykonana swoją pracę z największą starannością, tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Similar Posts