Architektura miast w ostatnich latach wzięta została pod lupę – przyglądali się jej nie tylko sami architekci, ale również specjaliści wyznaczeni przez urzędy miast, osoby związane z reklamą i sztuką. Zwracali oni uwagę przede wszystkim na to, jak Polakom żyje się w dużych miastach: czy są one dobrze zaprojektowane, jak na komfort życia wpływa stale rosnąca urbanizacja, czy życie w dużych miastach dalej jest przywilejem?

Czy duże miasta dalej są tak atrakcyjne dla mieszkańców?

Wyniki obserwacji i analiz dały do myślenia – zdecydowana większość mieszkańców miast nie jest zadowolona z podstępującej urbanizacji, którą rozumieli głównie poprzez swobodną deweloperkę i niszczenie zieleni miejskiej pod zabudowę nowymi blokami mieszkalnymi. Słabo wypadły także oceny władz miasta, które były oskarżane o odsprzedawanie zielonych terenów pod zabudowę centrów handlowych czy też innych inwestycji. Efektem takich działań miasta zaczęły stawać się zatłoczone, zakorkowane, a mieszkanie w takich miejscach stało się udręką. Głośno zaczęto mówić o konieczności olbrzymich zmian, ochronie zieleni, stawianiu na odbudowę parków czy skwerów.

Architektura zgodna z trendami

Chociaż plany i wizje są wzniosłe, proces naprawczy polskich miast będzie trwał dekady – mówią specjaliści z firmy ekobud.net.pl. Niezwykle istotne jest przede wszystkim edukowanie, zarówno samych mieszkańców, jak i inwestorów, jak istotne jest dbanie o wspólną przestrzeń. Tylko globalne podejście do tkanki miasta pozwoli na jej sprawne funkcjonowanie i ułatwienie życia mieszkańcom. Architekci zwracają uwagę nie tylko na to jak budowane są budynki, ale też na kwestie otoczenia, zagospodarowania przestrzeni. Dzięki naciskom mieszkańców miast możliwe są zmiany na lepsze, które pozwolą na lepsze gospodarowanie przestrzenią. 

Similar Posts