Myśląc o pomiarach oświetlenia, w przypadku obiektów użyteczności publicznej, typu szkoły, urzędy, firmy, biura, sprawa jest jasna i nie podlega żadnym wątpliwościom. Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, na placówki te nakłada się obowiązek zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. A jak to jest z domami i mieszkaniami? Coraz więcej inwestorów prywatnych dostrzega jak istotną rolę w codziennym życiu odgrywa odpowiednie rozmieszenie punktów świetlnych w pomieszczeniach. W takim razie może warto by skorzystać z oferty najlepszego biura usług inżynierskich Unicon i przeprowadzić taką ekspertyzę w swoim domu?

Po co nam pomiary oświetlenia?

Z założenia pomiary oświetlenia wykonuje się jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. Ich głównym celem jest sprawdzenie zgodności oraz weryfikacja założeń projektowych. Jeśli chodzi o wymienionej wyżej instytucje (szkoły, urzędy, biura) pomiary te trzeba również powtarzać po wszelkich modernizacjach miejsc pracy. Przy okazji sprawdzenia oświetlenia stanowisk pracy bardzo często wykonuje się także pomiary oświetlenia awaryjnego i ogólnego.

Jak wygląda taka ekspertyza?

W celu wykonania pomiarów oświetlenia wykwalifikowani inżynierowie posługują się specjalistycznymi narzędziami oraz siatkami pomiarowymi, które posiadają punkty pomiarowe w formie oczek. Stosują zawarte w swoich normach algorytmy, aby móc określić dokładnie natężenie światła w konkretnym miejscu. Po ukończeniu procedury inwestor, który skorzystał z oferty zamieszczonej na www.unicon-termo.pl otrzymuje pełen protokół, zawierający takie elementy jak opis i struktura obiektu, tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, ocenę parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, pełen harmonogram badań okresowych, siatki pomiarowe, świadectwa wzorcowania i kwalifikacyjne.

Similar Posts