Strona główna » Czym są i jak działają fundusze ETF?

Czym są i jak działają fundusze ETF?

Inwestowanie w fundusze ETF to rozwiązanie, na które coraz częściej stawiają polscy inwestorzy. Czym zatem są i jak działają ETF-y? Dlaczego warto się nimi zainteresować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie, co powoduje, że ich cechami charakterystycznymi jest wysoka płynność oraz bieżąca wycena. Należy jednak wiedzieć, że nie są to jedyne aspekty, które odróżniają je od zwykłych funduszy inwestycyjnych, ponieważ różnica występuje także w przypadku celu działania. ETF-y nie starają się bowiem uzyskać możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonać rynku, ale skupiają się na wiernym naśladowaniu danego instrumentu bazowego. Co może pełnić jego rolę? Możliwości w tym przypadku jest naprawdę sporo, ponieważ instrumentem bazowym mogą być zarówno indeksy giełdowe, jak i koszyki akcji, surowce, czy waluty. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się także ETF-y oparte na kryptowalutach.

W jaki sposób działają ETF-y? Istotne w tym przypadku jest to, że ETF tworzą akcje dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. W efekcie każda zmiana jego wartości, czyli wzrost lub spadek notowań skutkuje identyczną zmianą wartości jednostek uczestnictwa opartego na nim ETF-u.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Chcąc zacząć inwestować w fundusze ETF warto wiedzieć, że może robić to praktycznie każdy. Wymagane jest w tym przypadku bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku inwestycyjnego, który pozwoli kupować fundusze notowane na giełdzie. Otworzyć można go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Po otwarciu własnego konta maklerskiego wystarczy go zasilić, co najprościej można zrobić poprzez przelew z konta bankowego. Następie można zacząć przeprowadzać pierwsze transakcje, czyli kupować ETF-y. Jak to robić? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Inwestowanie w ETF-y – zalety

Wzrost popularności ETF-ów wśród polskich inwestorów to w dużej mierze efekt ich licznych zalet. Najważniejszą z pewnością jest fakt, że ETF-y doskonale sprawdzają się przy inwestowaniu długoterminowym. Jest to możliwe dzięki temu, że większość indeksów giełdowych na przestrzeni lat rośnie. W efekcie ich naśladowanie może być znacznie bardziej korzystne niż próby samodzielnego uzyskania wysokich stóp zwrotu. Zaletą ETF-ów są także niskie opłaty za zarządzanie, co wynika z faktu, że są to fundusze zarządzane pasywnie. Poza tym wśród korzyści związanych z inwestowaniem w ETF-y należy wymienić między innymi dostępność, niski próg wejścia, czy brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze inwestycyjne, które w wieloletniej perspektywie mogą przynosić stabilne zyski. Z drugiej jednak strony należy liczyć się z ryzykiem, które jest nieodzownym elementem inwestowania na rynku kapitałowym.