Strona główna » Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny

Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny

Kryzys gospodarczy, przełomy na rynkach międzynarodowych i krajowych wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oczywiście bardzo ważnym działaniem zarządzającym jednostką jest kontrola i wykrywanie zagrożeń, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa, przeciwdziałanie im reagowanie na zaistniałe zmiany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz podmiotu.

Natychmiastowe reagowanie sposobem na kryzys w przedsiębiorstwie

Z uwagi na otwarte rynki międzynarodowe i powiązania wieku spółek, upadłość którejś z nich jest nie odczuwalne dla pozostałych spółek i niesie wiele konsekwencji dla gospodarki jak i społeczeństwa.
Należy mieć na uwadze to, ze bankructwa przynoszą także pozytywne skutki, bo usuwają z rynku nierentowne jednostki. Selekcja naturalna niekonkurencyjnych jednostek jest pożądana. Zawsze istnieje ryzyko licznych naturalnych upadków, które wynikają z realokacji zasobów. Nierentowne przedsiębiorstwa są zastępowane przez konkurencyjne. Warto pamiętać, że nierentowność nie dotyczy tylko słabych i małych przedsiębiorstw. Kumulacja negatywnych czynników, takich jak na przykład brak informacji, zła kontrola czy niewłaściwe decyzje zarządu, mogą skutkować upadkiem nawet silnych podmiotów. Z uwagi na to, ze symptomy kryzysu dają o sobie znać wcześniej już dochodzi do bankructwa, najważniejszym zadaniem kierowania jednostki jest szybka identyfikacja ryzyka zagrożenia upadłością i podjęcie kroków przeciwdziałających. Przejściowe problemy jak i porażka negatywnie odbijają się na zaufaniu społecznym, gdyż upadek bardzo często kojarzony jest z oszustwami, przez co wyjście z kryzysu staje się jeszcze trudniejsze. Przedsiębiorcy rozpoczynający dzielność po upadku są narażeni na problemy z dostępem do finansowania i utrudnionym kontaktem z kontrahentami. Dlatego podniesienie się z upadku jest utrudnionym wyzwaniem.

Po pierwsze strategia

Obserwacje oznak pogarszającej się sytuacji należy upatrywać w sferze strategicznej na przykład utrata przewagi konkurencyjnej. Właśnie takie błędy przenoszą się na działalność operacyjną, i w konsekwencji na problemy ze zdobyciem kapitału, niezbędna sprzedaż majątku ze względu na zbyt duże zadłużenie, spadek płynności o brał wypłacalności.

Jakie są przyczyny upadłości?

Przyczyny upadłości są różne w zależności od branży. Główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw budowlanych jest utrata płynności finansowej. W branży handlowej jest to konkurencja, ze strony pojawiających się hipermarketów oraz problemu w ściąganiu należności od odbiorców. Zupełnie inne powody dominują w zakładach produkcyjnych, gdzie największym problemem jest zadłużenie, czyli nieprawidłowo dobrana struktura finansowa i brak odbiorców powodujący nadmierną bazę produkcyjną w stosunku do sprzedaży. Natomiast w sektorze usług powodem jest brak doświadczenia i słabe kwalifikacje menedżerskie kadry zarządzającej. Warto mieć na uwadze, że wiek przedsiębiorstwa nie ma wpływu na ryzyko upadłości. Przedsiębiorstwo na początku działalności ma zapas kapitału pozwalający przetrwać. Zakłady upadają w wyniku transformacji, zmian na rynku oraz sytuacji polityczno – społecznej. Kluczową rolę posiada wielkość przedsiębiorstwa (liczona wielkości zatrudnienia) i jej lokalizacja. Jest pewna grupa, przedsiębiorstw, które są bardziej narażone na ryzyko bankructwa. Są to:

  • przedsiębiorstwa o gwałtownym i szybkim wzroście i młodym stadium działalności: te firmy omijają fazę stabilnego wzrostu i są narażone na etap schyłku,
  • firmy dojrzałe, które stopniowo wychodzą z okresu stabilizacji i zwracają się ku upadkowi, są bardziej narażone na sytuacje kryzysowe.
  • Przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają działalność, bardzo świeże, posiadające duże ryzyko w działalności operacyjnej i finansowej.

Jakie działania podjąć, gdy w przedsiębiorstwie kryzys już wystąpił?

Firmy na różne sposoby radzą sobie z kryzysem. Nie w każdym wypadku zagrożenie upadłością kończy się bankructwem przedsiębiorstwa. Procesy naprawcze przeważnie pomagają firmom odzyskać stabilność funkcjonowania. Trzeba na bieżąco kontrolować sytuacje finansową przedsiębiorstwa i porównać ją z wynikami innych branż. Powodem upadłości może być utrata płynności działalności głównego (lub jedynego) odbiorcy,

Co robić? Najlepiej przeciwdziałać

Nie ma uniwersalnego sposobu na walkę z kryzysem w przedsiębiorstwie. Firma musi dostosować się do zmieniającego się otoczenia oraz rozpoznawać i natychmiast reagować na widoczne symptomy i przyczyny zbliżającej się upadłości. Najpopularniejszym sposobem walki z kryzysem jest determinacja kadry zarządzającej, we wprowadzanych zmianach, dokładne wytyczne dla pracowników szczebli wyższych, planowanie budżetu i personelu, monitorowanie zmian w otoczeniu i wewnątrz firmy, udział pracowników w procesie restrukturyzacji, ocena sytuacji finansowej działalności, planowanie strategiczne i jego analiza.